Jan Krzysztof Piasecki - strona autorska

poezja     prozaJan Krzysztof Piasecki  spotkanie autorskie

 

Jan Krzysztof Piasecki jest autorem tomów poezji: Z dala od was (Stowarzyszenie Ruchu Artystycznego "Świat", Warszawa, 1989 r.), Wiersze wybrane (Księgarnia Akademicka, Kraków, 1998 r. Ta książka zawiera również przekłady wierszy z języka angielskiego), Niepostrzeżenie się gaśnie (Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006 r.) i To tylko ślady (Wiersze ze Wzgórz Sokólskich) (Oficyna Wydawnicza "Agawa", Warszawa, 2014 r.). Opublikował też prozę Pierwsza wiosenna i inne opowiadania (Wydawnictwo Pokolenia, Warszawa, 2003 r.). Swoje utwory publikował między innymi w "Twórczości", "Integracjach", "Powściągliwości i Pracy", "Magazynie Literackim", "Tekstualiach", "Akancie", kilkakrotnie w "Wyspie " i kwartalniku Stowarzyszenia Pisarzy Polskich "Podgląd". Jego wiersze były czytane w Polskim Radio w Programie I i II. Wiersze były też publikowane w tłumaczeniach w pismach literackich w Serbii i Corwacji. 

Urodzony w 1949 roku w Szczecinie, tam spędził dzieciństwo, kilka lat mieszkał w Żyrardowie, od 1964 r. w Warszawie. W 2006 r. nabył malowniczą nieruchomość ziemską na Podlasiu Północnym (Wzgórza Sokólskie, gmina Sidra); mieszka tu, nie zrywając kontaktów z Warszawą. W wyremontowanym domu otoczonym kilkoma hektarami łąk i starego parku stworzył bazę turystyczną.  
Najnowszy zbiór poezji To tylko ślady  zawiera wiersze powstałe podczas pobytu autora na Wzgórzach Sokólskich. Napisane na Wzgórzach i związane z Podlasiem opowiadania publikowała "Wyspa" i "Podgląd"; cały ich wybór ukaże się w formie ksiązki w tym albo przyszłym roku.  

Jan Krzysztof Piasecki jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.