Jan Krzysztof Piasecki - strona autorska

poezja     prozaJan Krzysztof Piasecki  spotkanie autorskie

 


Jan Krzysztof Piasecki jest autorem tomów poezji: Z dala od was (Stowarzyszenie Ruchu Artystycznego "Świat", Warszawa, 1989 r.), Wiersze wybrane (Księgarnia Akademicka, Kraków, 1998 r. Ta książka zawiera również przekłady wierszy z języka angielskiego), Niepostrzeżenie się gaśnie (Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006 r.) i To tylko ślady (Wiersze ze Wzgórz Sokólskich) (Oficyna Wydawnicza "Agawa", Warszawa, 2014 r.). Opublikował też prozę Pierwsza wiosenna i inne opowiadania (Wydawnictwo Pokolenia, Warszawa, 2003 r.), Cegiełki i inne opowiadania (Biblioteka Analiz - Wydawnictwo Biblioteka Słów, Warszawa, 2018 r.) oraz Ludziary (Biblioteka Analiz - Wydawnictwo Biblioteka Słów, Warszawa, 2023 r.). Swoje utwory publikował między innymi w "Twórczości", "Integracjach", "Powściągliwości i Pracy", "Magazynie Literackim", "Tekstualiach", "Akancie", kilkakrotnie w "Wyspie " i kwartalniku Stowarzyszenia Pisarzy Polskich "Podgląd". Jego wiersze były wielokrotnie czytane w Polskim Radio w Programie Drugim w audycjach Północ poetów i Poezja przed północą. Wiersze były też publikowane w tłumaczeniach w pismach literackich w Serbii i Corwacji. W 2016 i 2018 roku uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Literatury w Nowym Sadzie w Serbii. 

Urodzony w 1949 roku w Szczecinie, tam spędził dzieciństwo, kilka lat mieszkał w Żyrardowie, od 1964 r. w Warszawie. W 2006 r. nabył malowniczą nieruchomość ziemską na Podlasiu Północnym (Wzgórza Sokólskie, gmina Sidra); mieszka tu, nie zrywając kontaktów z Warszawą. W wyremontowanym domu otoczonym kilkoma hektarami łąk i starego parku stworzył bazę turystyczną.  
Zbiór poezji To tylko ślady  zawiera wiersze powstałe podczas pobytu autora na Wzgórzach Sokólskich.

Napisane na Wzgórzach i związane z Podlasiem utwory zawarte w książce Cegiełki i inne opowiadania (wydanej w 2018 r. przez Bibliotekę Analiz w serii Biblioteka Słów) publikowały kwartalniki "Wyspa" i "Podgląd". Za tę książkę autor został nominowany do nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza, a także do nagrody imienia Władysława Reymonta.  

Jan Krzysztof Piasecki jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.